גלילי נייר LINER LESS

Ticket and label printing scales on the service counter in retail and trade
Logistics

תיאור

תכונות

 

נתונים טכניים

תקשורת

 

הורד